نام گروه :     گزارشها به تفکیک استان :
  مطالعات امکان سنجی پر عیارسازی و استحصال مس از کانسار مس خونگاه
...
تاریخ نشر : دى 1390
  استحصال طلا از کانسنگ خاروانا و لاطلا در مقیاس نمیه صنعتی
...
تاریخ نشر : دى 1390
  فرآوری مقدماتی کانسنگ سرب و روی خانجار در مقیاس آزمایشگاهی
...
تاریخ نشر : دى 1390